top of page

אתר תנועת פרו אייג'ינג | סמדר גנזי

חץ לפרויקט הקודם

אתר תדמית משולב חנות וסוכנות דוגמנות | וויקס

איפיון, עיצוב ובניית אתר לאג'נדת פרו אייג'ינג המציעה השקפת עולם אלטרנטיבית שמטרתה להעלות מודעות לכך שיש לנו אפשרות לבחור בהתבגרות טבעית. המסר של אג'נדת פרו אייג'ינג חד וברור: היופי הטבעי הנשי לא צריך לעבור שיפוץ. אנחנו יפות כמו שאנחנו, בכל גיל. להתבגר זו זכות. הקמטים שלנו הם לא פגמים, אלא מפת הדרכים של המסע הייחודי שלנו בחיים.

חץ פרויקט הבא
סמדר גנזי סוכנות דוגמנות pro aging
אתר וויקס סמדר גנזי תנועת פרואייג'ינג הרצאות
אתר וויקס חנות אונליין תנועת פרו אייג'נג סמדר גנזי